Zahraniční dluh ČR ke konci června 2021 klesl meziročně o 189,3 miliardy korun na 4,184 bilionu korun. Mezičtvrtletně se snížil o 92,7 miliardy. Představoval tak 71 procent českého hrubého domácího produktu (HDP).

Vyplynulo to z dat zveřejněných Českou národní bankou (ČNB).

Na zahraniční dluh soukromého sektoru připadají z celkové zahraniční zadluženosti téměř tři čtvrtiny.

Zbývající část tvoří závazky veřejného sektoru, do kterých se zahrnují závazky vládního sektoru, závazky soukromých subjektů garantované vládou a závazky subjektů s majoritní účastí státu.

Podíl vládního sektoru na celkovém zahraničním dluhu činil ke konci června 18,6 procenta.

V poklesu stavu zahraničního dluhu bankovního sektoru se promítlo splácení krátkodobých závazků. Zadlužení bankovního sektoru zaujímalo 37,9 procenta celkové zadluženosti.

Ve struktuře zahraničního dluhu podle instrumentů jsou nejvíce rozšířené formy dluhového financování vklady a dluhopisy. V souhrnu tvoří 48,1 procenta zahraničního dluhu. (pel)